به گزارش اکوایران؛ در فهرست تولیدات صنعتی در 9 ماه سال جاری وضعیت بسیاری از محصولات لوازم خانگی نامشخص است و وزارت صمت در این فهرست به آمار تولید برخی محصولات بسنده کرده است. براساس داده‌های اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی روند تولید «انواع تلوزیون»، «یخچال و فریز»، «ماشین لباسشویی» و «کولرآبی» مورد ارزیابی قرار گرفته که براساس داده‌ها تولید «انواع تلوزیون» در 9 ماه سال جاری بیشترین رشد را داشته است.

ارزیابی عملکرد 33 کالای منتخب صنعتی و معدنی در نه ماهه سال 1401 نشان از آن دارد که 63.6 درصد از محصولات صنعتی و معدنی در مدت زمان مورد بررسی رشد و 36.4 درصد محصولات مورد ارزیابی هم افت تولید نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل داشته اند. در میان محصولات ارزیابی شده «انواع تلویزیون» با رشد 61 درصدی در جایگاه سوم با بیشترین رشد تولید قرار داشته است.

وضعیت تولید محصولات لوازم خانگی مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده آن است که تولید «انواع تلویزیون» یک میلیون و 430 هزار دستگاه انواع تلویزیون در کشور بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 61 درصدی داشته است. مجموع تولید «انواع تلویزیون» در سال گذشته برابر با 886 هزار دستگاه است.

همچنین طی این مدت یک میلیون و 995 هزار دستگاه انواع «یخچال و فریزر» در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 18 درصدی داشته است. «یخچال و فریزر» تولیدی در سال گذشته برابر با یک میلیون و 653 هزار دستگاه بوده است. با توجه به این آمار می توان گفت تولیدکنندگان «یخچال و فریزر» در این مدت 342 دستگاه بیشتر تولید داشته‌اند.

داده‌های اعلام شده از وضعیت تولید «ماشین لباسشویی» نیز نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی یک میلیون و 160 هزار دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید شده است که نسبت به سال گذشته رشدی 9 درصدی را ثبت کرده است. مجموع تولید «ماشین لباسشویی» در همین بازه زمانی در سال گذشته برابر با یک میلیون و 61 هزار دستگاه بوده است.  

اما ارزیابی داده‌های اعلام شده نشان دهنده آن است که تولید «کولر آبی» نیز در بازه زمانی مورد بررسی رشدی 29 درصدی داشته است. در مدت زمان مورد بررسی یک میلیون و 50 هزار دستگاه کولر آبی در کشور تولید شده است. داده‌های اعلام شده نشان می دهد تولیدکنندگان در بازه زمانی مشابه سال قبل 811 هزار دستگاه کولر آبی در کشور تولید کرده بودند.   

جدول لوازم