تاثیر ناترازی بانکها در افزایش نرخ تورم/کفایت سرمایه بانک‌ها جبران شود

ایجاد تورم در اقتصاد کشور اشکال مختلفی داشته و در سالهای گذشته ناترازی بانکها به ایجاد رشد تورم دامن زده است.

صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی تنها راه برون رفت از این وضعیت را کفایت سرمایه بانک‌ها دانسته و تاکید دارند منابع بانکها باید به سرعت تامین شود.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز ،با اشاره به افزایش سرمایه در جلوگیری از ناترازی بانک ها بیان کرد: اگر سرمایه بانک‌ها کافی نباشد و منابع نداشته باشند نمی توانند تکالیف دولت را به خوبی انجام دهند، مگر اینکه از منابع بانک مرکزی استقراض کنند که این مسئله هم ناترازی سیستم بانکی را تشدید و مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه بخشی از تورم جامعه محصول ناترازی بانک هاست، اظهار کرد: اگر بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استقراض نکنند و  متمرکز بر ذخایر و منابع خود باشند، مشکلی در تورم نخواهیم داشت.

تاثیر ناترازی بانکها در افزایش نرخ تورم/کفایت سرمایه بانک‌ها جبران شود

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً ناترازی بانکی می‌تواند در رشد نرخ تورم تاثیرگذار باشد که باید جلوی آن را گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ناترازی نتیجه پاسخگو نبودن و عدم کفایت سرمایه بانک‌ها است که باید به سرعت جلوی آن را گرفت.