شهرخبر

رئیس جمهور: زیرساخت‌ها برای اجرای طرح کالابرگ فراهم شده‌است

رئیس جمهور: زیرساخت‌ها برای اجرای طرح کالابرگ فراهم شده‌است

رئیس جمهور: زیرساخت‌ها برای اجرای طرح کالابرگ فراهم شده‌است

خبرگزاری برنا