شهرخبر

فوری/ جزئیات برنامه مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد

فوری/ جزئیات برنامه مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد

تسنیم: سعید توتونچی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر درآمدی بودن وجوه ورودی به حساب‌های فروش گفت: براساس مفاد جزء (۱) بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش‌فرض، حساب فروش هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه مذکور (سامانه معرفی شده از طرف بانک مرکزی) نیست.

همچنین براساس جزء (۳) بند یاد شده، کلیه وجوهی که به حساب واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود. در این راستا مطابق احکام یاد شده کلیه واریزی‌ها به حساب فروش (صرف‌نظر از نحوه واریز به حساب) به منزله فروش صاحب حساب در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر چه مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ به موجب رای دیوان ابطال شده است، لکن این امر مانع رسیدگی اداره امور مالیاتی به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی مبنی بر غیر درآمدی بودن برخی تراکنش‌های مربوط به حساب فروش نخواهد بود.

 با توجه به این پاسخ سازمان امور مالیاتی شاید بتوان گفت که این سازمان برای دستورالعمل اجرایی خود به قانون بودجه استناد می‌کند و به نظر نمی‌رسد که با وجود رای دیوان تغییر مشخصی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به وجود بیاید.