شهرخبر

حوزه اختیارات مجلس و دولت در زمینه بودجه سنواتی، یکی از نقاط چالش برانگیز در رابطه دولت و مجلس است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر زمینه تنش میان دولت و مجلس بر سر حدود اختیارات هر یک از این قوا در زمینه بودجه را فراهم و گاه این تنش‌ها در عرصه عمومی نیز عیان شده است. راه صلح میان مجلس و دولت چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حوزه اختیارات مجلس و دولت در زمینه بودجه سنواتی، یکی از نقاط چالش برانگیز در رابطه دولت و مجلس است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر زمینه تنش میان دولت و مجلس بر سر حدود اختیارات هر یک از این قوا در زمینه بودجه را فراهم و گاه این تنش‌ها در عرصه عمومی نیز عیان شده است. راه صلح میان مجلس و دولت چیست؟ 

غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون بودجه مجلس به این سوال پاسخ می‌دهد. به باور او راهکار در بازنگری و اصلاح قانون اساسی است.