شهرخبر

انتقاد نماینده مجلس از «‏واکنش های احساسی در برخورد با اقدام نادرست اروپایی ها» / نیازمند رایزنی با افکار عمومی جهان و کشورها هستیم

انتقاد نماینده مجلس از «‏واکنش های احساسی در برخورد با اقدام نادرست اروپایی ها» / نیازمند رایزنی با افکار عمومی جهان و کشورها هستیم

باید نقش سپاه را در امنیت خاورمیانه و حذف داعش شرح دهیم.‏واکنشهای احساسی ؛ فاقد پشتوانه اجرایی و خلاف حقوق بین الملل و حقوق دریاها ؛ راه برخورد با اقدام نادرست اروپایی ها نیست ما بیش از تصویب قانون؛ نیازمند رایزنی با افکار عمومی جهان و کشورها هستیم تا نقش سپاه را در امنیت خاورمیانه و حذف داعش شرح دهیم.

انتقاد نماینده مجلس از «‏واکنش های احساسی در برخورد با اقدام نادرست اروپایی ها» / نیازمند رایزنی با افکار عمومی جهان و کشورها هستیم۲۱۲۲۰