بهادری جهرمی: تروریسم در غرب است

علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

«‌ ارتش تروریستی آمریکا و شرکای اروپایی‌اش حدود ۱۰۰ جنگ مستقیم یا نیابتی را در یک قرن اخیر انجام داده است.

تروریسم همان‌جا در غرب است...»

بهادری جهرمی: تروریسم در غرب است