حذف رانت‌های چند هزار میلیاردی از صنعت خودرو پس از گذشت چند سال