سیامک نعمتی رسما از پرسپولیس جدا شد

با اعلام یحیی گل محمدی ، سیانک نعمتی از پرسپولیس جدا شد. پیش از این حامد پاکدل هم قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرده بود.

سیامک نعمتی رسما از پرسپولیس جدا شد