به گزارش اکوایران؛ در میان صنایع بزرگ بورس تهران، صنعت محصولات شیمیایی بزرگترین صنعت به شمار می‌رود. شرکت‌های فعال در این صنعت معمولاً از ارزش بازاری بالایی برخوردار‌ند و محصولات خود را در بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌کنند. بخش اصلی مواد اولیه این شرکت‌ها توسط پالایشگاه‌های نفت و گاز تهیه می‌شود؛ به عنوان مثال پتروشیمی برای فعالیت خود حجم زیادی گاز طبیعی مصرف می‌کنند که محصول پالایشگاه‌های گازی است.

ایران با وجود داشتن منابع گازی و نفتی فراوان نتوانسته‌است بهره برداری خود را به میزان مورد نیاز صنایع پایین دستی برساند و به همین علت در فصول سرد سال که مصرف گاز بخش خانگی افزایش پیدا می‌کند؛ شرکت ملی گاز مجبور به قطع گاز شرکت‌های پر مصرف می‌شود. پتروشیمی‌ها نیز به علت مصرف بالای گاز اولین مجموعه‌هایی هستند که با قطعی گاز مواجه می‌شوند و می‌توان گفت اولین ترکش ضعف پالایشگاه‌های کشور به پتروشیمی‌ها اصابت می کند.

در آذر ماه امسال شرکت‌های تولید کننده الفین و شوینده رشد فروش مناسبی را به نسبت فروش آذر ماه سال قبل و متوسط فروش ماهانه سال جاری خودشان تجربه کردند اما پتروشیمی ها به سختی توانستند 2 درصد کمتر از فروش آذر ماه سال قبلشان درآمد کسب کنند.

در میان شرکت‌های الفینی صنعت محصولات شیمیایی، نوری و شبصیر بیشترین افزایش فروش را به نسبت آذر سال قبل با 98 درصد و 41 درصد افزایش تجربه کردند و فروش آذر ماه امسالشان 30 درصد و 16 درصد بیشتر از متوسط فروش ماهانه سال جاری خودشان بود. جم پیلن در آذر ماه بیشترین کاهش فروش را با افت 40 درصدی به نسبت درآمد آذر سال قبل در میان الفینی‌ها به ثبت رساند و 24 درصد کمتر از متوسط فروش ماهانه سال جاری خودش درآمد به دست آورد. 7 نماد الفینی زیر در آذر ماه امسال 18 هزار و 81 میلیارد تومان فروش داشتند که 41 درصد بیشتر از فروش آذر سال قبلشان و 8 درصد بیشتر از فروش متوسط ماهانه امسالشان بوده‌است.

فروش آذر شیمیای1ی10.27

عملکرد شوینده‌سازها به نسبت سایر شرکت‌های این صنعت در آذر ماه بهتر بوده‌است. این 7 شرکت در آذر امسال هزار و 842 میلیارد تومان فروش داشتند که 62 درصد بیشتر از فروش آذر ماه سال قبلشان و 25 درصد بیشتر از متوسط درآمد ماهانه امسالشان بوده‌است. پاکشو و قرن به ترتیب با 113 درصد و 108 درصد افزایش به نسبت فروش آذر ماه سال قبلشان بیشترین رشد فروش را در این میان داشتند و شپاکسا نیز با 28 درصد کاهش فروش به نسبت فروش آذر ماه سال قبلش بیشترین کاهش را متحمل شده است.

فروش آذر شیمیای2ی10.27

پتروشیمی‌ها در آذر ماه عملکرد مناسبی نداشتند. این شرکت‌ها در آذر ماه امسال 2 درصد کمتر از آذر سال قبل و 8 درصد کمتر از متوسط فروش ماهانه سال جاریشان فروش داشتند. پتروشیمی شیراز در آذر ماه امسال با 88 درصد افزایش فروش به نسبت آذر سال قبل بیشترین رشد را در این قیاس داشته و شکام نیز با 51 درصد افزایش فروش به نسبت متوسط فروش ماهانه سال جاری خود بیشترین افزایش را در این قیاس داشته‌است. شپترو نیز با 59 درصد کاهش فروش به نسبت آذر سال قبل و 35 درصد کاهش فروش به نسبت متوسط فروش ماهانه امسالش بیشترین کاهش فروش را تجربه کرده است.

فروش آذر شیمیای3ی10.27

 در میان سایر شرکت‌های صنعت محصولات شیمیایی نیز شلعاب و کلر 108 درصد و 92 درصد افزایش فروش به نسبت اذر ماه سال قبلشان داشتند و نمادهای شفن و شفارا نیز به ترتیب با 50 درصد و 42 درصد کاهش بیشترین افت فروش را به نسبت درآمد آذر ماه سال قبلشان تجربه کردند.

فروش آذر شیمیای4ی10.27