جمع‌آوری 1200 محصول آرایشی و بهداشتی غیر مجاز از ابتدای سال جاری