شهرخبر

تشکیل پرونده برای 4686 پزشک/ شناسایی تراکنش‌های بانکی پزشکان فاقد کارتخوان

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان با تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیق‌تر پرونده پزشکان متخلف به ممیزین مالیاتی دستورات ویژه‌ای صادر شده است، گفت: دریافت تراکنش‌های بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت گیرد.

تشکیل پرونده برای 4686 پزشک/ شناسایی تراکنش‌های بانکی پزشکان فاقد کارتخوان

به گزارش  اقتصاد100 به نقل از سازمان مالیاتی کشور، وحید عزیزی درباره تخلف پزشکان بدون کارتخوان اظهار داشت: به ازای هر گزارش مردمی در سامانه سوت زنی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در محل کسب پزشکان که باعث اجبار مردم به عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان شود، در گام اول برای پزشک مربوطه پیامک هشدار ارسال می‌شود.

وی افزود: در ادامه مسیر، اسامی این پزشکان طی نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان مختلفان از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال و پس از آن، نام این پزشکان از لیست مودیان دارای شرایط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در مدت‌زمان تسلیم اظهارنامه شغلی و توافق با سازمان امور مالیاتی خارج خواهد شد.

عزیزی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از مزایا و تسهیلات مالیاتی عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول کنند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ضمن تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیق‌تر پرونده این قبیل پزشکان متخلف به ممیزین مالیاتی دستورات ویژه‌ای صادر شده، افزود: دریافت تراکنش‌های بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی هم در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت پذیرفته و در رسیدگی به پرونده مالیاتی کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند، سختگیری لازم به عمل آید و در موارد تکرار این کار علی‌الخصوص در کلینیک‌های پردرآمد از بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص این اشخاص استفاده می‌شود و در صورت استفاده از حساب دیگران در مرجع قضایی طرح دعوا خواهد شد.

عزیزی افزود : بر اساس گزارش‌های مردمی در سامانه سوت زنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۱۵ هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده و سهم گزارش‌های موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از ۵۰درصد گزارش‌های است که این موارد پس از بررسی‌های اولیه به ادارات امور مالیاتی مربوط، دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شوند.

تاکنون اسامی هزار و ۷۸۶ نفر از پزشکان به سازمان نظام پزشکی ارسال گردیده و اسامی سه هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در حال ارسال است.