شهرخبر

حضور مردم ژاپن در گردهمایی سالگرد فاجعه زلزله شهر «کوبه» ژاپن + عکس

حضور مردم ژاپن در گردهمایی سالگرد فاجعه زلزله شهر «کوبه» ژاپن + عکس

حضور مردم ژاپن در گردهمایی بیست و هشتمین سالگرد فاجعه زلزله شدید شهر کوبه ژاپن.