فقط ۱۵ ثانیه؛ فرصت صهیونیستها برای فرار از موشک های غزه

 یو آو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای اولین بار بعد از روی کار آمدن با مسئولان و روسای شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه دیدار کرد.

این دیدار در شهرک صهیونیستی «نتیفوت» انجام شد و در مورد نیازهای امنیتی و نتایج عملیات مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی تحت عنوان (وحدت میدان های نبرد) تبادل نظر شد.

مسئولان صهیونیستی در این دیدار ضمن ابراز نگرانی در مورد اوضاع ملتهب شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه صحبت و همگی بر کمبود امنیت خود در برابر توانمندی مقاومت فلسطین در غزه تاکید کردند.

در این گزارش آمده است که برای مثال شهرک نشینان شهرک صهیونیستی «عسقلان» منتظر اجرای مصوبات کابینه قبلی رژیم صهیونیستی هستند، مصوباتی که قرار است بر اساس آن ها بودجه ای به مبلغ ۳۳۰ میلیون شکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) برای محافظت از ۸۰۰۰ خانه در این شهرک هزینه شود.

تورم جلام، شهردار شهرک صهیونیستی عسقلان در این باره گفت که شکاف ها و خلاءهای امنیتی زیادی در محافظت از شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه و شهرهای صهیونیست نشین جنوب فلسطین اشغالی وجود دارد و قبل از اینکه دیر شود، ما نیازمند تسریع در روند پر کردن این خلاءها و شکاف های امنیتی هستیم.

وی گفت که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در دیدار با مسئولان شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه درخصوص راه های تقویت و گسترش شهرک ها در جنوب فلسطین اشغالی و حفظ امنیت شهرک نشینان رایزنی کرد.

این مسئول صهیونیست همچنین افزود که در این دیدار در مورد نیازها و چالش های امنیتی در آینده تبادل نظر شد.

وی همچنین گفت که جلام در دیدار با این مسئولان راهبرد امنیتی کابینه راست افراطی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تشریح کرد.

فقط ۱۵ ثانیه؛ فرصت صهیونیستها برای فرار از موشک های غزه

در ادامه این گزارش با اشاره به نبود امنیت در شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه آمده است که اگر حمله ای از داخل نوار غزه به شهرک ها انجام شود، صهیونیست تنها ۱۵ ثانیه زمان دارند تا بر روی زمین دراز بکشند و یا زیر یک مکان مسقف پناه بگیرند و این درحالی است که بسیاری از شهرک نشینان توان چنین کاری را ندارند.