شهرخبر

عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه ۲۹ دی ماه

روزنامه

از جنجال و هوچی‌گری نترسید حرف خدا در هیچ شرایطی نباید زمین بماند، رضا شصتچی، تبیین به زبان مخاطب، ظرافت‌های تبلیغ، تیتر برخی روزنامه های چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه است.