فیلم/ تعقیب و گریز پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر در اتوبان تهران-قم