شهرخبر

باربری به سبک مردم پاکستان + عکس

باربری به سبک مردم پاکستان + عکس

در استان سند پاکستان تعداد زیادی از رانندگان که بیش از حد وسایل نقلیه خود را بارگیری می‌کنند جلب توجه می‌کنند.