شهرخبر

تصویر متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی از نمایی دیگر

خبرگزاری تسنیم تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده منتشر کرده است.

تصویر متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی از نمایی دیگر

همشهری آنلاین