شهرخبر

فیلم/ دروغ پردازی رسانه لندنی درباره نوع برخورد با علیرضا اکبری

دروغ پردازی رسانه لندنی درباره نوع برخورد با علیرضا اکبری

بعد از انتشار خبر اعدام علی‌رضا اکبری از جاسوسان مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس بنگاه دروغ‌پراکنی بی‌بی‌سی با انتشار یک فایل صوتی منتسب به وی مدعی برخورد بد و خشن با این جاسوس انگلیسی شد.