سخنگوی قوه قضائیه همچنین بیان کرد: ۱۲۰۰ نفر به مناسبت پیروزی‌ها در عرصه ورزشی آزاد شدند.

به ۶۰۰۰ زندانی طی دو ماه اخیر مرخصی اعطا شد.