امروز؛ بارش برف و باران در ۶ استان | آخر هفته بارانی و برفی در ۹ استان دیگر