عدالت در حکومت بن سلمان ناپدید شده است

غانم الدوسری در تویتر نوشت: بسیار غمناک است که می بینیم شهروند سعودی از زباله غذا می خورد اما ترکی آل الشیخ رئیس سازمان «رفاه» عربستان، بلیط مسابقات فوتبال را رقم گزاف 10 میلیون ریالی (واحد پول عربستان) می فروشد، عدالت در سعودی بن سلمانی ناپدید شده است.

عدالت در حکومت بن سلمان ناپدید شده است