روزنامه اصولگرا: اروپایی‌ها از نفوذ و محبوبیت بالای سپاه واهمه دارند

روزنامه اصولگرای جام جم مدعی شد اروپا به این دلیل قصد دارد سپاه را به عنوان گروه تروریستی معرفی کند چون از الگو شده و محبوبیت بالایی دارد.

سپاه پاسداران با استفاده همزمان از مزایای دو وجهه مردمی و نظامی، حوزه اثرگذاری خود را از مرزهای ایران فراتر برد و به یک سرمشق مناسب برای ملت‌هایی تبدیل شد که می‌خواهند برای مبارزه با نئواستعمارگرایی، خارج از چارچوب مرسوم ارتش‌ها، نیروهایی مردمی و حرفه‌ای برای دفاع از آرمان‌های خود، تربیت و سازماندهی کنند.

همین الگوگیری از سپاه باعث شده است در سال‌های اخیر، موجی از تهدیدات علیه سپاه آغاز شود و زمینه‌چینی برای مواجهه با سپاه را شکل دهد. اروپایی‌ها که نگران خودکفایی دفاعی ایران و رشد صنعت تسلیحاتی کشورمان هستند و از نفوذ و محبوبیت بالای سپاه، چه در ایران و چه در سطح منطقه واهمه دارند. حالا با توجه به قدرت روزافزون سپاه در سطح منطقه و به‌ویژه نقش این ارگان مهم در شکست پروژه تروریستی در جهان اسلام، اروپا در ادامه راه آمریکا می‌خواهد به بهانه برخی ادعاها، تجمعات و تبلیغات رسانه‌ای، سپاه را گروهی تروریستی معرفی کند.