شرایط فروش فوری و اقساطی مدیران خودرو اعلام شد+ بخشنامه