شاه میرزایی معتقد است مساله تمرکز نه تنها در بانک‌های مرکزی برای خلق پول، بلکه در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر مثل بیمه وجود دارد؛ می‌توان با کمک بلاکچین قدرت را از مرکزیت گرفت و بین بخش‌های مختلف توزیع کرد.

عصر دوشنبه ۱۹ دی ماه، همایش ملی بلاکچین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه صادرات کالا در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.