شهرخبر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با ایبِنا مطرح کرد؛

یک شرط برای افزایش نرخ سود بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش نرخ سود بانکی اقدامی مثبت خواهد بود اما برای اجرای آن یک شرط باید رعایت شود.

محمدصفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش نرخ سود بانکی به خبرنگار ایبِنا گفت: افزایش نرخ سود بانکی سبب خواهد شد تا نقدینگی رها شده در جامعه به سمت بانک‌ها آید و مردم برای سپرده‌گذاری تشویق شوند. از طرف دیگردر کنار این راهکار باید برای تولید هم تمهیدی اندیشیده شود، زیرا افزایش نرخ سود بانکی ممکن است برای این بخش مهم در کشور مشکلاتی به وجود آورد.


وی در ادامه اضافه کرد: بین افزایش نرخ سود بانکی و حمایت از تولید بدون در نظر گرفتن تمام جوانب آن در واقع پارادوکسی به وجود خواهد آمد که به ضرر تولید تمام می‌شود. اکنون بانک‌های خصوصی بیشتر از رقم مصوب سود پرداخت می‌کنند، به همین منابع مالی مردمی که توانایی پذیرش ریسک در بازار را ندارد بیشتر به این سمت می‌رود، این کار سبب خواهد شد توان بانک‌های دولتی برای حمایت از تولید کاهش پیدا کند.


این عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کاملا روشن است، اصل موضوع افزایش نرخ سود بانکی مثبت است، ولی همانطور که اشاره شد باید برای تولید چاره‌ای درست و اساسی اندیشیده شود و حرکتی در پیش گرفته نشود که در نتیجه آن تولید کشور رو به تحلیل رود، زیرا این بخش است که به اشتغالزایی منجر می‌شود و کالای مورد نیاز مردم را تامین می‌کند.


نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی به فاصله گرفتن مردم از بازار سوداگری کمک خواهد کرد، تاکید کرد: نرخ سود بانکی در حال حاضر با بازار بیرون و تورم فاصله معناداری دارد و یکی از اثرات مثبت آن تاثیر بر تورم است. به این معنا که افزایش سپرده گذاری در بانک‌ها کمک خواهد کرد تا تورم هم به کنترل درآید و این راهکاری است که بسیاری از کشور‌های دنیا آن را مورد استفاده قرار دادند.