شهرخبر

«بزک نمیر، بهار میاد!» / نماینده تربت‌جام به وزیر نفت: تصمیمات شما برای «آینده» است / مردم، «الان» نیازمند گرما هستند

«بزک نمیر، بهار میاد!» / نماینده تربت‌جام به وزیر نفت: تصمیمات شما برای «آینده» است / مردم، «الان» نیازمند گرما هستند

با سپاس از سفر وزیرنفت و استاندار به تربت جام و تخصیص اعتباربرای پروژه خط انتقال گاز؛به عرض می رسانداین تصمیمات برای آینده است و مردم الان نیازمند گرما و روشن شدن شعله گاز هستند باید سریعا از استانهای مجاور گاز تزریق گردد و الا، گاز کل تربت جام و تایباد قطع خواهد شد بزک نمیر بهار میاد!

«بزک نمیر، بهار میاد!» / نماینده تربت‌جام به وزیر نفت: تصمیمات شما برای «آینده» است / مردم، «الان» نیازمند گرما هستند

۲۱۲۲۰