کارشناسی ۹ مرحله‌ای خودرو با بررسی ۴۳۰ نقطه از ماشین / تعرفه دریافت یک گزارش کارشناسی معتبر چه قدر است؟!