حل مشکل انرژی با سیاست‌های کنونی محال است/ به جهان برنگردیم به انتهای بن‌بست می‌رسیم