شهرخبر

روایت رئیس سازمان سنجش از امنیت بالای برگزاری کنکور سراسری

روایت رئیس سازمان سنجش از امنیت بالای برگزاری کنکور سراسری

توضیحات پورعباس رئیس سازمان سنجش از امنیت و کیفیت بالای برگزاری کنکور سراسری در کشور را مشاهده می‌کنید.