شهرخبر

سخنگوی وزارت صمت خطاب به پلیس: به جای نظر دادن درمورد خودرو به ترافیک تهران برسید

سخنگوی وزارت صمت در توئیتی نوشت: بارش مختصر برف، ترافیک بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده و ضعف عملکرد پلیس درمدیریت آن برهمه آشکار شدهاست

سخنگوی وزارت صمت خطاب به پلیس: به جای نظر دادن درمورد خودرو  به ترافیک تهران برسید
به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب،سخنگوی وزارت صمت در توئیتی با انتقاد از پلیس نوشت: به جای نظر دادن درمورد خودرو، به فاجعه ترافیک تهران بپردازید.

وی در این باره نوشت: ‏این روزها نظیر خیلی از روزها، شهروندان ناظر ناکارآمدی مدیریت ترافیک شهری هستند.

بارش مختصر برف، ترافیک بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده و ضعف عملکرد پلیس درمدیریت آن برهمه آشکار شده، اگر پلیس راهور یک صدم آنچه درمورد خودرو نظر می‌دهد به وظیفه ذاتی خود عمل کند شاهد چنین فجایعی نخواهیم بود.