فعال سیاسی اصولگرا: دوره آیت‌الله هاشمی هم ناآرامی و مشابه مشکلات کنونی ، وجود داشت / او، خودش هم در معرض انتقادهای زیادی قرار داشت