شهرخبر

فیلم/ کنایه جانشین پلیس راهور به خودروسازان

کنایه جانشین پلیس راهور به خودروسازان

جانشین پلیس راهور:خوشحالیم یک کشف دیگر به‌عالم کشفیات دنیا اضافه شده گالیله وادیسون و پاستور چیزهای دیگری کشف کردند ماهم قیمت خودرو راکشف کردیم. به تنها چیزی که ازخودرو اهمیت نمی‌دهیم امنیت خودرو است.