فوری / نحوه فعالیت ادارات و مدارس تهران اعلام شد + جزئیات