واکنش ایران به قتل فجیع معلم سیاهپوست در آمریکا

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قتل فجیع معلم سیاهپوست در آمریکا، اظهار داشت: مشاهده تصاویر اقدام خشن و بیرحمانه پلیس آمریکا در قتل "اندرسون" معلم سیاهپوست و تکرار قتل فجیع "جورج فلوید"  که نشان از استمرار رفتار تبعیض آمیز پلیس آمریکا علیه رنگین پوستان این کشور دارد، بار دیگر جهانیان را در بهت و شوک فرو برد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جای تأسف است که‌ رژیم آمریکا که برای نیل به مقاصد سیاسی، با ریاکاری توأم با مداخله جویی، در مسائل داخلی دیگر کشورها ورود نموده و اشک تمساح می ریزد، نسبت به خشونت مفرط و اقدامات تبعیض آلود و نفرت انگیز پلیس کشورش در قبال رنگین پوستان و جنایت‌ علیه آنان سکوت اختیار می کند.

کنعانی در پایان ضمن محکوم کردن قتل این معلم جوان سیاهپوست، بر لزوم پاسخگویی دولت امریکا در قبال این جنایت ضدانسانی و بی مسئولیتی در برابر تکرار موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور بویژه نسبت به‌ حقوق اقلیتها و رنگین پوستان تاکید کرد.