پایان اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در روز 29 دی/ تورنمنت جایگزین برای 6 مسافر فرانسه