شهرخبر

روایت مدافع گرجستانی پرسپولیس از نحو ورودش به فوتبال ایران

روایت مدافع گرجستانی پرسپولیس از نحو ورودش به فوتبال ایران

گیورگی گولسیانی مدافع پرسپولیس گفت: 25ساله بودم که فهمیدم قلعه نویی به گرجستان آمده است همین باعث شد به ایران بیایم و در ذوب آهن بازی کنم.