شهرخبر

تصاویری از سروان شهید "احمد کشوری نیا"

تصاویری از سروان شهید "احمد کشوری"

سروان احمد کشوری نیا که چند روز قبل در عملیات تعقیب و گریز قاچاقچیان در ساوه به شدت مجروح و برای ادامه درمان به بیمارستانی در تهران عازم شده بود به‌ شهادت رسید.