شهرخبر

مریم داورنیا

راهپیمایی در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی به مرجعیت دینی در بجنورد

تظاهرات مردمی در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی به مرجعیت دینی امروز جمعه 23 دی ماه 1401 بعد از نماز جمعه در بجنورد برگزار شد.

تظاهرات مردمی در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی به مرجعیت دینی امروز جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱ بعد از نماز جمعه در بجنورد برگزار شد.