نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور؛ بارش برف و باران در این استان‌ها