شهرخبر

اجرای طرح احیا مراتع کشور در دستور کار

اجرای طرح احیا مراتع کشور در دستور کار

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی کشور گفت: با هدف افزایش تولید علوفه از مراتع، اجرای طرح تحول احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه از مراتع کشور در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، ترحم بهزاد مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی کشور، اظهار داشت: با هدف افزایش تولید علوفه از مراتع، اجرای طرح تحول احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه از مراتع کشور در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور، طی یک برنامه پنج ساله تحت پوشش طرحی با عنوان تبدیل دیمزارهای کم بازده، به کشت علوفه‌های مرتعی، قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی کشور تصریح کرد: در اجرای این طرح سالانه ۱۰۰ هزار از اراضی کم بازده کشور زیر کشت علوفه‌های مرتعی می‌رود.
بهزاد ادامه داد: یک میلیون هکتار عملیات بیولوژیک و یک میلیون ۲۵۰ هزار هکتار هم عملیات بیومکانیک اجرا می‌شود.
وی گفت: سال گذشته تولید علوفه در مراتع کشور بیش از ۱۰ میلیون تن بوده که امسال به ۷ میلیون تن کاهش یافته است.

انتهای پیام