مردی که ابتدا پیشروی تروریست‌ها را متوقف و در ادامه حلب را آزاد کرد/ فرماندهان نیروهای مردمی حلب از نقش شهید سلیمانی صحبت می‌کنند