شهرخبر

شاعر سرشناس عرب با استدلال منطقی خواهان جعل نکردن نام خلیج فارس شد +تصویر

شاعر سرشناس عرب  با استدلال منطقی خواهان جعل نکردن نام  خلیج فارس شد +تصویر

احمد عبدالساده خبرنگار و شاعر سرشناس عراقی با استدلال منطقی خواهان جعل نکردن نام «خلیج فارس» در این مسابقات فوتبال در کشور خود شد. این نویسنده سرشناس در توئیتر خود نوشت: ایران در حاشیه خلیج عمان قرار دارد ولی ایرانی آن را خلیج ایران نمی گویند، هند در حاشیه دریای عرب قرار دارد ولی آن را دریای هند نمی نامند، اندونزی در کنار اقیانوس هند قرار دارد ولی آن را اقیانوس اندونزی نمی نامد. چرا؟ چون تمام این نام ها در سازمان ملل ثبت شده است. نام «خلیج فارس» هم در سازمان ملل ثبت شده و هیچ دولتی حق ندارد نام خلیج فارس را تغییر دهد و جعل کند./فارس