خاطره رئیسی از سفر مشترک با آیت الله صدوقی به یزد +فیلم

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در آغاز عملیات پروژه آبرسانی خلیج فارس در استان یزد: نوع استفاده از مواهب الهی باید اصلاح شود باید به سمت اصلاح الگوی مصرف برویم.