شهرخبر

سبک زندگی یک دانشجوی ژاپنی به روایت یک ایرانی

سبک زندگی یک دانشجوی ژاپنی به روایت یک ایرانی

"عاطفه علی پور" مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان پس از بازگشت از ژاپن، سبک زندگی یک دانشجوی ژاپنی به روایت یک ایرانی را روایت کرد.