شهرخبر

فیلم/ آتش سوزی شدید در کارخانجات صنایع شیمیایی آمریکا

حریق

تصاویری از آتش سوزی شدید در کارخانجات صنایع شیمیایی ایلینوی آمریکا را مشاهده می کنید.