تصمیم غیرمعمول دروازه‌بان قدیمی پرسپولیس/ به تمرین استقلال می‌روم