چه خبر از کدال؟ / پیش بینی نیروگاه جهرم از زیان تعطیلی 2 واحد گازی