حسینی: استقلال خوزستان ما را اذیت کرد/ بیش از حد روی تمیروف حساس شدند