به گزارش اکوایران؛ در دو هفته اخیر با تغییر نرخ سپرده‌پذیری، حجم سرمایه قابل توجه‌ای به سمت شعب بانک‌ها سرازیر شد. تحلیلگران اقتصادی در این خصوص عنوان کردند که از انتهای دی ماه روند درآمدی بانک‌ها یک پله افزایش خواهد داشت. بعضی از تحلیلگران نیز اعتقاد داشتند که خالص درآمد اعطای تسهیلات بانک‌ها با وجود افزایش درآمد آن‌ها، کاهشی خواهد بود.

با وجود احتمالات متفاوت در خصوص روند درآمدی بانک‌ها در ماه‌های آتی؛ عملکرد بانک‌ها در 9 ماهه طی شده از ابتدای سال، حاکی از روند رو به رشد درآمدزایی اغلب آن‌ها است. درآمد آذر‌ماه 12 بانک بورسی نشان می‌دهد که این بانک‌ها در این ماه 69 درصد بیشتر از متوسط ماهانه 8 ماه دیگر طی شده از ابتدای سال درآمدزایی کرده‌اند. این 12 بانک بورسی به طور متوسط 144 درصد افزایش در درآمد آذر‌ماه خود به نسبت آذر 1400 تجربه کردند و نسبت به متوسط درآمدی ماهانه‌ی سال گذشته نیز، در این ماه 139 درصد افزایش درآمد داشته‌اند. 

بانک خاورمیانه در میان بانک‌های بورسی بیشترین افزایش درآمدی را به نسبت درآمد آذر ماه خود در سال قبل تجربه می کند. این مجموعه در آذر ماه پارسال تنها 28.6 میلیارد تومان درآمد داشت اما در آذر ماه امسال با افزایش هفت برابری درآمد خود را به 209 میلیارد تومان رسانده است. با توجه به متوسط درآمد ماهانه بانک خاورمیانه در سال قبل و امسال می‌توان این افزایش درآمدی را ناشی از درآمد غیر معمول و اندک آذر ماه سال قبل این مجموعه دانست. البته با این وجود درآمد آذر ماه وخاور به نسبت متوسط درآمدی امسال این بانک، 58 درصد افزایش داشته است.

مؤسسه مالی و اعتباری ملل نیز با نماد وملل در صنعت بانکداری بورس تهران فعال است. این شرکت در درآمد آذر ماه خود تغییر قابل توجه‌ای به نسبت درآمد ماه‌های گذشته داشته است. درآمد آذر ماه وملل به 177 میلیارد تومان رسیده که نسبت به 38 میلیارد تومان درآمد آذر سال قبل این شرکت افزایش 366 درصدی داشته است. وملل در سال گذشته متوسط درآمدی 22 میلیارد تومانی داشته که در سال جاری آن را به 84 میلیارد تومان در ماه افزایش داده است.

بانک پاسارگاد و بانک ملت نیز از جمله بانک هایی هستند که در آذر ماه عملکرد قابل توجه‌ی داشته‌اند. وپاسار در آذر ماه امسال 3 هزار و 520 میلیارد تومان درآمد داشته که به نسبت درآمد آذر سال قبل خود 258 درصد افزایش داشته است. این بانک در سال جاری توانسته است متوسط درآمد ماهانه خود را از هزار و شش میلیارد تومان به هزار و 369 میلیارد تومان افزایش دهد. درآمد آذر ماه وپاسار به نسبت متوسط درآمدماهانه سال جاری 157 درصد افزایش یافته است. وبملت نیز در آذر ماه امسال 114 درصد بیشتر از آذر سال قبل درآمد داشته. بانک ملت در سال قبل متوسط فروش ماهانه 2 هزار و 51 میلیارد تومانی داشت اما در سال جاری آن را به 3 هزار و 17 میلیارد تومان افزایش داد و حتی در آذر ماه توانست 4 هزار و 245 میلیارد تومان درآمد به ثبت برساند.

آذر بانک ها